Storyn om Öresundsregionen - en framgångssaga?

Detta blir (förmodligen) mitt sista inlägg med fokus på Öresundsregionen. Från och med nästa månad slutar jag på min nuvarande arbetsgivare och därmed med Öresundsfrågor. Innan dess kan jag inte låta bli att reflektera lite över en nyutgiven magisteruppsats av Nils Gustafsson, statsvetare vid Lunds universitet; "Jag - en Öresundsb(r)o".

Nils, som var bromotståndaraktivist för 10 år sedan, är numera en varm anhängare av både Öresundsbron och Öresundsintegrationen. Men varför då? Lite av det försöker han luska ur i sin uppsats, vars syfte är "att försöka hitta förklaringar till att Öresundsregionen upplevs som ett framgångsrikt exempel på gränsöverskridande regionbildning i Europa".

Precis som jag hunnit konstatera under min korta tid på Øresund Network, finns det ett myller av Öresundsaktörer med oklara kopplingar och mer eller mindre oklara uppgifter. Detta är dock regionens styrka, enligt Nils, eftersom alla kan fylla begreppet Öresundsregionen med vad de önskar.

Nedan följer några citat från uppsatsen:

Å ena sidan framstår Öresundsregionen och dess olika aktörer/diskursproducenter som ett svåröverskådligt myller av olika initiativ, organisationer och enskilda individer. Detta går helt i linje med de tankar om horisontell nätverksstyrning som präglar samarbetet i regionen. Å andra sidan utgör de centrala aktörerna ett litet nätverk. Öresundskomiteen fungerar som en sammanbindande organisation, och det är slående hur mycket av integrationsarbetet som har samma finansieringskälla: INTERREG.

[...]

En skånsk politiker förklarar det [spänningar mellan Öresundsentusiasm och bristande intresse, min anm.] med att det visserligen finns ett folkligt stöd för Öresundsregionen, men att medborgarna i allmänhet inte är så intresserade av hur politikerna löser de praktiska problemen, bara det görs.

[...]

Öresundsdiskursen är [...] en konstruktion full av interna motsättningar och dubbeltydigheter. Detta skulle kunna tolkas som en svaghet, men jag vill mena att det tvärtom är en lyckad strategi för att uppnå de olika politiska och ekonomiska målen med regionbygget. Vagheten gör nämligen att Öresundsregionen inte fungerar utestängande. Vem som helst kan göra Öresunds-regionen till sin och fylla den med en egen tolkning och ett eget innehåll [...]

Så har du några minuter över och är intresserad av varumärkesbyggande i Öresund, läs Nils uppsats.

Intressant och andra bloggar om Öresund, Öresundsregionen, varumärken, place branding

0 Comments:

Post a Comment
 

Copyright 2006-2008 Thomas Nilsson | Ursprunglig design av K2, modifierat till Blogger av GeckoandFly och Blogcrowds.